Cenová ponuka
Cenová ponuka

Spôsob vyloženia betónu na stavbe
Môžete vybrať viac možností. Ak neviete určiť poradíme Vám na základe popisu práce, ktorú chcete realizovať, prípadne miesta stavby.

Požadovaná trieda betónu
V prípade, že neviete alebo nepoznáte triedu betónu vieme Vám odporučiť podľa špecifikácie stavby. V takom prípade Vás, prosíme, o uvedenie tejto informácie do správy.

Miesto stavby
Zadajte miesto stavby / vyloženia betónu (Obec/mesto prípadne aj ulica)

Správa
Sem môžete zadať doplňujúce informácie